Naša elastična zaštitna boja odličan je odabir za sanaciju raznih podloga.

BOJE ZA FASADU (1)
BOJE ZA FASADU (2)
BOJE ZA FASADU (3)

Kako bi fasada zadržala estetska i funkcionalna svojstva tretirajte ju premazom otpornim na štetne utjecaje kojima je izložena. Saznajte detalje u nastavku.

Elastični premaz za fasade

7.4.-Elasticini-premaz-za-fasade

Fasada je uz krov najizloženiji dio objekta. Svakodnevno je izložena svim atmosferskim utjecajima koji vremenom mogu uzrokovati degradaciju završnog fasadnog sloja i mrlje nastale upijanjem nečistoća iz zraka.

Kako bi fasada zadržala estetska i funkcionalna svojstva potrebno ju je tretirati premazom otpornim na štetne utjecaje kojima je izložena. Elastična, zaštitna boja DRACO SHIELD 500 je fasadni premaz koji stvara elastični hidroizolacijski film, odlične paropropusnosti i otpornosti na korozivne agense.

Proizvod je izuzetno otporan na starenje, UV zrake, smrzavanje i soli za odmrzavanje. Može se nanositi na nove i stare betonske i žbukane površine. Svaka površina prije nanošenja premaza zahtijeva pripremu, tako da se očiste sve nakupljene masnoće, soli i prašina, a kod starih i žbukanih površina bitno je odstraniti sve slabo vezane dijelove i reparirati žbuku koja nedostaje. Koristite prajmer DRACO PRIMO 100.

Na tako pripremljenu i suhu podlogu nanosi se, četkom ili valjkom, DRACO SHIELD 500.

Ovaj proizvod koristimo kao hidroizolacijsku zaštitu ožbukanih zidova na bazi hidrauličnih veziva (cementne i produžne žbuke), čak i u slučaju sitnih mikropukotina. Može se koristiti i kao anti-karbonatna zaštita betonskih konstrukcija, čak i ako su podložne manjim deformacijama ili kao zaštita sustava toplinske izolacije.

Mnoge su njegove prednosti, a među njima svakako ubrajamo:

  • vodonepropustan za kišu
  • otpornost na starenje i agresivne atmosferske elemente
  • paropropustnost
  • otpornost na UV zrake
  • jednostavnost održavanja

Hidroizolacijska elastična fasadna boja namijenjena je za saniranje novih i starih podloga kao i za sprječavanje nastanka pukotina na vanjskim površinama novih fasada koje su izložene agresivnim uvjetima okoline. DRACO SHIELD 500 odlično će odgovoriti na sve postavljene zahtjeve.

Obratite se našim DRACO stručnjacima za sva pitanja i podršku.

DRACO PRIMO 100

11,25
Prajmer za polimer-cementne premaze, zaštitne fasadne premaze na cementnim i betonskim podlogama. Namjena: Priprema betona, estriha i mortova (maltera) za nanošenje polimercementnih premaza. Potrošnja: 0,2 – 0,3 kg/m².

DRACO SHIELD 500

70,18
Elastični zaštitni fasadni premaz. Namjena: Zaštita fasadnih površina od betona, žbuke i ostalih mineralnih materijala. Premoštava pukotine i štiti od karbonizacije. Potrošnja: Ovisno o poroznosti podloge 0,4 - 0,5 l/m2 površine. Boja: Bijela, ostale boje na upit.