Uz naš DRACO CLEAN 600 učinite vaše prostore ugodnima i zdravima.

Kondenzacija 1
Kondenzacija 2
Kondenzacija 3

Sve o sanacijama problema nastalih zbog pojave kondenzacije saznajte u našem rješenju.

Kondenzacija

6.1.-Kondenzacija

Vlaga je vodena para koja se uz ostale plinove nalazi u zraku, a u stambenim prostorima predstavlja jedan od vodećih uzroka narušavanja udobnosti življenja. Osim estetskih problema, postoji opasnost i od pojave zdravstvenih problema kroz pojavu plijesni i gljivica koje ispuštanjem spora u zrak mogu uzrokovati teške bolesti.

Mehanizmi pojave kondenzacije

Pojava kondenzacije moguća je na svim površinama hladnijima od temperature zraka u prostoriji, najčešće zidovima. Kada u uvjetima visoke vlažnosti topli zrak iz prostorije dolazi u doticaj sa hladnim zidovima, dolazi do hlađenja zraka i apsolutna vlaga prelazi vrijednosti maksimalne vlage za sniženu temperaturu zraka. Tada dolazi do kondenzacije vodene pare na hladnim površinama zidova.

Ovakva pojava kondenzacije karakteristična je za negrijane prostore koji se tijekom zime hlade zajedno sa zrakom i tlom, a osim pojave kondenzacije uzrokovane povećanom vlažnosti zraka u unutrašnjosti, moguća je pojava kondenzacije uslijed difuzije vodene pare kroz građevinske materijale. Difuzija je proces prelaska vodene pare iz područja visokog parcijalnog tlaka u područje niskog parcijalnog tlaka što rezultira isparavanjem s jedne strane, a kondenzacijom s druge strane.

Područje visokog parcijalnog tlaka najčešće predstavlja unutrašnji prostor sa višom temperaturom, dok je hladniji vanjski prostor sa nižim parcijalnim tlakom vodene pare. U starijim, slabije izoliranim, građevinama kondenzat se ravnomjerno apsorbirao u materijale i s vremenom ispuštao, često bez štetnih posljedica. Ukoliko se difuzija vodene pare kroz zidove onemogući postavljanjem paronepropusnog sloja, vlaga ostaje zarobljena u konstrukciji i kroz određeni vremenski period, uz estetski i zdravstveni problem, dolazi do degradacije konstrukcije.

Iako postoji nekoliko mehanizama pojave kondenzacije, svima je zajedničko da se pojavljuje na površini koja je hladnija od okolnog zraka. Pri vlažnostima zraka višima od 80% temperatura zraka se u doticaju sa hladnom površinom zida snižava ispod točke rosišta, te dolazi do procesa kondenzacije. Pojava kondenzacije često je posljedica postojanja toplinskog mosta. Toplinski most je područje ovojnice koje ima manji otpor prolasku topline od ostalih dijelova građevine, a razlikuju se konstrukcijski toplinski most, nastao korištenjem različitih vrsta materijala ili slabim brtvljenjem otvora, i geometrijski toplinski most, nastao uslijed promjene oblika građevine.

Sanacija problema kondenzacije

Sanacija problema kondenzacije temelji se na podizanju temperature unutrašnje površine zida iznad temperature rosišta ili sniženja vlage u zraku. Snižavanje vlage u zraku provodi se isušivanjem zraka ili provjetravanjem. Podizanje temperature ugradnjom toplinske izolacije predstavlja najefikasnije rješenje problema kondenzacije.

Sanacija započinje uklanjanjem gljivica i plijesni korištenjem sredstva za odstranjivanje gljivica, plijesni i algi DRACO CLEAN 600. DRACO CLEAN 600 ne sadrži klor ni kiseline, a nakon prskanja površina na kojima se nalaze gljivice i plijesan potrebno ga je ostaviti da djeluje 24 sata. Prije nanošenja DRACO SHIELD 600 površina se treba očistiti od mrtvih gljivica i plijesni, a svi labavi dijelovi trebaju se odstraniti i sanirati. Nakon pripreme površina DRACO SHIELD 600 razrjeđuje se 10-15% s vodom i nanosi u dva sloja, a ako je pojava gljivica i plijesni bila izrazita nanosi se i treći sloj uz utrošak materijala od 100 g/m2 . Temperatura površine tretirane DRACO SHIELD-om 600 postaje viša od temperature rosišta što sprječava razvoj gljivica i plijesni, a prostor čini ugodnim i zdravijim za boravak.

Fenomen kondenzacije je sezonski problem koji nastaje kada vrijeme postaje vrlo hladno. Prije nego vas zadese hladni zimski dani pobrinite se da vam zidovi budu dobro hidroizolirani te da vam prozori ne propuštaju hladan zrak ili vlagu.

Za sva pitanja i podršku, obratite nam se s povjerenjem!

DRACO CLEAN 600

11,19
Sredstvo za čišćenje i odstranjivanje gljivica, plijesni i algi. Namjena: Čišćenje i odstranjivanje gljivica, plijesni i algi.  

DRACO SHIELD 600

11,44 - 55,31
Termo premaz protiv pojave kondenzacije i nastanka gljivica i plijesni. Namjena: Zaštitni anti-kondenzacijski premaz za hladne površine (armirano betonski zidovi i stupovi, neizolirani zidovi itd.) za sprječavanje nastanka gljivica i plijesni. Potrošnja: 0,5 – 0,7 l/m². Boja: Bijela.