IZJAVA O PRIVATNOSTI

DRACO d.o.o. poštuje vašu privatnost i temelji svoje internetske stranice na tehnologijama koje pružaju bolje i sigurnije mrežno iskustvo. Ova Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama www.dracostore.hr (u nastavku: internetske stranice). Korištenjem ovih internetskih stranica suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na vašem uređaju.

PRIKUPLJANJE I OBRADA OSOBNIH PODATAKA

Kako bi održalo funkcionalnost internetskih stranica i omogućili usluge koje korisnici traže, Draco d.o.o. na ovom web-mjestu može prikupljati i upotrebljavati osobne podatke korisnika. Putem internetskih stranica www.dracostore.hr moguće je, ovisno o svrsi, prikupljanje vaših osobnih podataka kao što su: ime i prezime, adresa e-pošte, kućna ili poslovna adresa, telefonski broj i slično.

Draco d.o.o. prikuplja podatke o vašem računalu. Ovi podaci mogu uključivati vašu IP adresu, tip preglednika, vrijeme pristupa i adrese web stranica. Prikupljene podatke, kao i podatke koje je Draco d.o.o. saznao na osnovi pružanja usluga klijentima i u obavljanju poslova s pojedinačnim klijentom, obrađuje u svrhu u koju su isti dani, što uključuje svrhu korištenja web stranica i pružanja željenih usluga, te kako bi vam pružio informacije o proizvodima ili uslugama koje možete koristiti. Draco d.o.o može koristiti navedene podatke kako bi vam pružio učinkovitiju korisničku uslugu, olakšao korištenje web stranica uklanjanjem potrebe za učestalim upisivanjem istih podataka ili za prilagodbu web stranice vašim osobnim sklonostima i interesima.

Draco d.o.o neke od vaših podataka može podijeliti s davateljima marketinških usluga i digitalnim marketinškim mrežama radi prikaza oglasa koji bi vas mogli zanimati. Ovime vas Draco d.o.o. ujedno informira da imate pravo na pristup svim danim osobnim podacima, kao i na njihov ispravak, pravo naknadno odustati od prethodno danih suglasnosti, djelomično ili u cijelosti, kao i pravo usprotiviti se obradi osobnih podataka u svrhe pružanja informacija o proizvodima ili uslugama.

SIGURNOST VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Internetska stranica www.dracostore.hr štiti vaše osobne podatke od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja. Podaci na računalnim poslužiteljima pohranjuju se u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, upotrebe ili odavanja.

Cjelokupan sadržaj objavljen na web stranici www.dracostore.hr ne smije se distribuirati ili neovlašteno koristiti bez izričitog pisanog odobrenja DRACO d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu DRACO d.o.o. ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci, fotografije i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti uz poštivanje svih autorskih i srodnih prava te prava trećih osoba sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske.

Ovime prihvaćate i podvrgavate se hrvatskom materijalnom pravu kao isključivo mjerodavnom za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta upotrebe ovih stranica. Hrvatski sudovi isključivo su nadležni za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat upotrebe predmetnih stranica ili u vezi s njima.

Informacije koje DRACO d.o.o. objavljuje na ovim stranicama smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. DRACO d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave ažurirati ili izmijeniti podatke na ovim stranicama.

DRACO d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ove web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja ove web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ove web stranice.

Ova web stranica sadrži dokumente, podatke, informacije i veze do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, kad god je to moguće, kao takve označavati. DRACO d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba.

Molimo Vas da vodite računa o tome da slanje privatnih poruka putem elektronske pošte na mreži može biti nesigurno i podložno neovlaštenom pristupu trećih osoba ili pogrešnoj dostavi. Zabranjena je reprodukcija, umnožavanje ili distribucija dizajna ili podloge stranica DRACO d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna logotipa u tvrtkinu vlasništvu, bez izričitog pisanog odobrenja DRACO d.o.o. Osim u slučaju drukčijeg sporazuma, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovim web stranicama smiju se koristiti, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.

DRACO d.o.o. kao voditelj zbirke osobnih podataka korisnika www.dracostore.hr , te štiti privatnost korisnika u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podaci dobiveni od korisnika tijekom korištenja web stranice koriste se u dobroj namjeri, ne obrađuju se i ne dostavljaju trećoj strani. Voditelj zbirke se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika web stranice, osim u slučaju teškog kršenja ovih uvjeta ili nezakonitih aktivnosti korisnika, u kojem slučaju privatnost korisnika može biti otkrivena sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske. DRACO d.o.o. zadržava pravo bez prethodne najave promijeniti ili modificirati Uvjete korištenja web stranice. Korištenjem bilo kojeg sadržaja na www.dracostore.hr smatra se da ste upoznati i suglasni s najnovijim pravilima.