Mort je vezivno sredstvo koje se općenito proizvodi miješanjem vezivnog materijala (vapna ili cementa) i sitnog agregata (pijesak, ili sl.) s vodom. Mort se koristi za vezivanje različitih građevnih blokova kao što su primjerice cigle. Također može možemo ga koristiti u ziđu od opeke ili kamena.

Prikazuje se svih 12 rezultata

DRACO FIX 110

27.69 (208,63 kn)
Ultra brzo hidrauličko vezivo sa specijalnim aditivima. Namjena: Trenutno zaustavljanje (do 2 minute) prodora vode u pukotinama / prodorima / spojevima betonskih konstrukcija.

DRACO FIX 515

431.25 (3.249,25 kn)
DRACO® FIX 125 koristi kao konstruktivno ojačanje za poboljšanje raspodjele tlačnog naprezanja u pregradnim i zidanim zidovima, za poboljšanje opće duktilnosti konstrukcije te kod ojačavanja nakon potresa.

DRACO FIX 220

6.3 (47,47 kn)
Cementno-vapneni makroporozni paropropusni mort za isušivanje zidova. Namjena: Isušivanje zidova od opeke, kamena i ostalih mineralnih materijala koji su u uvjetima kapilarne vlage. Primjenjuje se u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Potrošnja: 17,0 kg/m2 za sloj debljine 1 cm Boja: Siva

DRACO FIX 200

6.17 (46,49 kn)
Cementno-vapneni paropropusni fini mort za zaglađivanje. Namjena: Završna fina paropropusna žbuka za isušivanje zidova od cigle, kamena i ostalih mineralnih materijala koji su u uvjetima kapilarne vlage. Primjenjuje se u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Nanosi se nakon DRACO FIX 220. Potrošnja: 1,1 kg/m2 za 1 mm debljine. Boja: Siva

DRACO FIX 145 klasa R4

11.55 (87,02 kn)
DRACO FIX 145 Tekući cementni mort, ojačan vlaknima s kontroliranim skupljanjem, za konstruktivnu sanaciju betona. EN 1504-3: klasa R4 Namjena: Tekući mort za popravak stupova i greda, za sanaciju oštećenih betonskih (industrijskih i cestovnih) podova te za ispunjavanje krutih spojeva betonskih elemenata.

DRACO FIX 143 klasa R4

26.56 (200,12 kn)
Brzovezujući reparaturni tiksotropni cementni mort ojačan vlaknima za konstruktivne sanacije betona. EN 1504-3: klasa R4. Namjena: Konstruktivne sanacije oštećenih armirano-betonskih konstrukcija, ručno ili strojno reprofiliranje betona, za konstruktivna ojačanja i građevine podložne dinamičkim opterećenjima.

DRACO FIX 140 klasa R4

20.63 (155,44 kn)
Reparaturni tiksotropni cementni mort ojačan vlaknima za konstruktivne sanacije betona. EN 1504-3: klasa R4. Namjena: Konstruktivne sanacije oštećenih armirano-betonskih konstrukcija, ručno ili strojno reprofiliranje betona, za konstruktivna ojačanja i građevine podložne dinamičkim opterećenjima.

DRACO FIX 130 klasa R3

19.69 (148,35 kn)
Reparaturni tiksotropni cementni mort za reprofilacije betona. EN 1504-3: klasa R3. Namjena: Reprofiliranje i popravak oštećenih slojeva betona usljed oksidacije armaturnog željeza, popravak rubova na stupovima, gredama i balkonima te površinskih oštećenja. Pogodan za ručnu i strojnu primjenu.

DRACO FIX 125 klasa R2

29.06 (218,95 kn)
Reparaturni cementni mort ojačan vlaknima niskog modula elastičnosti za sanaciju i ojačanje zidova. EN 1504-3: klasa R2. Namjena: Sanacije i ojačanje zidova kod restauratorskih radova u kombinaciji s odgovarajućom mrežicom od staklenih vlakana. Koristi se i kao mort za popravke i žbukanje.

DRACO FIX 100

30.63 (230,78 kn)
Fini brzovezujući polimer-cementni mort za izravnavanje i fino zaglađivanje podloge. Namjena: Fino zaglađivanje horizontalnih i vertikalnih, unutarnjih i vanjskih betonskih površina. Priprema podloge za primjenu hidroizolacijskih i dekorativnih premaza, ljepila za keramiku i drugih završnih obloga.

DRACO FIX 800

42.23 (318,18 kn)
Dvokomponentna tiksotropna epoksidna smola za popravke. Namjena: Sredstvo za ispunu pukotina i brtvljenje stupova, temelja, greda i zidova. Ispuna neravnina u betonskim konstrukcijama.

DRACO FIX 190

11.31 (85,22 kn)
Jednokomponentni polimer-cementni premaz za zaštitu armature od korozije. Namjena: Zaštita armaturnog željeza u betonskim konstrukcijama od korozije i poboljšivač veze između starog betona i reparaturnih mortova za beton.