Problemi sanacije betona mogu biti vrlo složeni, ali u našoj ponudi pronaći ćete adekvatno rješenje za sve probleme.

sanacija betona
sanacija betona 1
sanacija betona 2

Naša rješenja obuhvaćaju površinsku i konstruktivnu sanaciju betona, antikoroznu zaštitu armature te sanaciju ispucale betonske fasade.

Antikorozivna zaštita armature

5.1.-Antikorozivna-zastita armature

Cilj svake odgovorne sanacije je vratiti građevinu u njeno prvotno stanje i produžiti joj životni vijek. Prijetnja dugom životnom vijeku građevine je razvitak korozije u njenoj strukturi. Korodiranje materijala povećava volumen elementa kojeg taj materijal sačinjava. U armiranom betonu povećanje volumena armature uzrokuje izbijanje dijela betona koji služi kao zaštita armaturi, što rezultira narušavanjem funkcije sprega beton – armatura.

DRACO® FIX 190 je dvokomponentni premaz na bazi polimera, cementnog veziva i inhibitora korozije za zaštitu armature u betonskim konstrukcijama od korozije.

Za pravilnu aplikaciju treba ukloniti beton oko armaturnog željeza kako bi se DRACO® FIX 190 mogao lakše premazati oko šipki, ukloniti sav oštećeni beton s odgovarajućim alatima te po mogućnosti provjeriti stupanj penetracije karbonskih anhidrita u beton (karbonizaciju).

Ukoliko postoje odvojeni ili izlistani slojevi korodiranog željeza potrebno ih je otkloniti. U tom slučaju preporučuje se čišćenje pjeskarenjem ili vodom pod visokim tlakom. Ako to nije moguće onda učinkovito struganje ili četkanje metalnom četkom kako bi se potpuno uklonili odvojeni dijelovi i svaki trag ulja, masnoća i sl.

Kod novog armaturnog željeza neophodno je pjeskarenjem ukloniti ostatke masnoće ili kamenca.

Način primjene

 • Ulijte komponentu B u kanticu i postupno dodavajte komponentu A uz miješanje bez dodatka vode. Miješajte dok ne postignete kremastu konzistenciju proizvoda koji se lako nanosi četkom.
 • DRACO® FIX 190 se nanosi četkom srednje tvrdoće vlakana u dva premaza, s razmakom od 2 – 3 sata, a idealna debljina premaza je oko 2,0 mm.
 • Naneseni materijal koji graniči s okolnim betonom treba četkom nanijeti jednolično kako ne bi ni na koji način utjecao na prionjivost naknadnog morta na beton. Nanošenje sanacijskog cementnog morta (kao DRACO® FIX 120 ili DRACO® FIX 140) se može vršiti 4 sata nakon aplikacije DRACO® FIX 190. Ako se sanacija vrši epoksidnim materijalima pričekajte najmanje 24 sata prije nego nastavite s aplikacijom.

DRACO veliku pažnju posvećuje upravo zaštititi konstrukcije od korozije – zato naši proizvodi odgovaraju visokim standardima kvalitete. DRACO hidroizolacijski sustavi osmišljeni su upravo zato da bi vaši objekti bili sigurni i ugodni za život.

Trebate li pomoć naših stručnjaka, obratite nam se s povjerenjem.

DRACO FIX 140 klasa R4

20,31
Reparaturni tiksotropni cementni mort ojačan vlaknima za konstruktivne sanacije betona. EN 1504-3: klasa R4. Namjena: Konstruktivne sanacije oštećenih armirano-betonskih konstrukcija, ručno ili strojno reprofiliranje betona, za konstruktivna ojačanja i građevine podložne dinamičkim opterećenjima.

DRACO FIX 120 klasa R2

26,56
Cementni mort za zaglađivanje i zaštitu betona. EN 1504-3: klasa R2. Namjena: Zaglađivanje i zaštita betonskih površina u svrhu povećanja trajnosti i izdržljivosti. Reprofilacija površinskih oštećenja na betonu, gnijezda i odlomljenih dijelova.

DRACO FIX 190

11,33
Jednokomponentni polimer-cementni premaz za zaštitu armature od korozije. Namjena: Zaštita armaturnog željeza u betonskim konstrukcijama od korozije i poboljšivač veze između starog betona i reparaturnih mortova za beton.

Konstruktivna sanacija betona

5.1.-Konstruktivna-sanacija-betona

Moderna gradnja nezamisliva je bez betona koji u kombinaciji s čeličnim šipkama, armaturom, čini temeljni materijal izvođenja konstrukcija. Iako čvrste i trajne, armirano betonske konstrukcije su podložne utjecajima koji dovode do njihovog slabljenja ili ugrožavaju nosivost. Ako izuzmemo oštećenja od potresa ili požara, kao prirodnih nepogoda koje mogu imati katastrofične posljedice, za beton je najpogubnije djelovanje vode.

Preciznije rečeno, voda negativno djeluje na armaturu u betonu izazivajući njeno korodiranje. Korodiranjem armatura povećava svoj poprečni presjek, bubri, što izaziva naprezanja u betonu i za posljedicu ima odbacivanje zaštitnog sloja betona. Korodiranjem se smanjuje nosivost armature pa tako i nosivost čitave konstrukcije.

Ojačanje betonskih konstrukcija ugroženih korozijom armature obuhvaća niz radnji koje imaju zadatak spriječiti proces korozije i obnoviti odbačene slojeve betona.

DRACO® FIX 130 je jednokomponentni, mikroarmirani, tiksotropni mort na bazi cementa, koji se upotrebljava za sanaciju betonskih i armiranobetonskih elemenata, za zaglađivanje betonskih površina i zapunjavanje spojeva. Sukladno normi EN 1504-3 ispunjava zahtjeve klase R3.

Metoda korištenja

 • Pjeskarenjem ili vodom pod tlakom očistite betonsku podlogu i armaturne šipke od hrđe, prašine, tragova iscvjetavanja, ulja, masnoće i nevezanih dijelova.
 • Izložene armaturne šipke tretirajte antikorozivnim zaštitnim sredstvom DRACO® FIX 190 (pogledajte odgovarajući Tehnički list).
 • Navlažite podlogu do zasićenja, bez ležeće vode.
 • U posudi s vodom (4,25 l za vreću) polako usipajte DRACO® FIX 130. Miješajte 5 do 6 minuta bušilicom s nastavkom za miješanje, uz mali broj okretaja, dok ne dobijete homogenu smjesu. Ručno miješanje može zahtijevati veću količinu vode što se negativno odražava na neke karakteristike morta.
 • DRACO® FIX 130 nanesite na podlogu ručno ili koristeći odgovarajući uređaj za strojno žbukanje u debljini od oko 2,0 cm vodeći računa da je površina ohrapavljena. Za veće debljine nastavite s nanošenjem novog sloja ”mokro na mokro” ili u sloj morta, umetnite armaturne šipke. Sloj morta iznad svake šipke mora biti debljine barem 2,0 cm.
 • Ako je prvi sloj već suh, ohrapavite i navlažite ga prije nanošenja drugog sloja.

Kao što smo već spomenuli, beton je postao nezamjenjiv dio moderne arhitekture – na mostovima, industrijskim zgradama ili stambenim objektima. U prošlim vremenima je težište gradnje bilo na izgradnji novih objekata, dok danas u prvom planu stoji održavanje i njega postojećih struktura.

Sanacija betona je uvijek potrebna kada konstruktivni dijelovi gube svoju funkcionalnost. Kako bi se vratile i trajno osigurale funkcija građevina ili konstruktivnih dijelova, u ponudi imamo naše DRACO sustave rješenja.

Za sva vaša pitanja i podršku stojimo vam na raspolaganju!

DRACO FIX 130 klasa R3

19,69
Reparaturni tiksotropni cementni mort za reprofilacije betona. EN 1504-3: klasa R3. Namjena: Reprofiliranje i popravak oštećenih slojeva betona usljed oksidacije armaturnog željeza, popravak rubova na stupovima, gredama i balkonima te površinskih oštećenja. Pogodan za ručnu i strojnu primjenu.

DRACO FIX 190

11,33
Jednokomponentni polimer-cementni premaz za zaštitu armature od korozije. Namjena: Zaštita armaturnog željeza u betonskim konstrukcijama od korozije i poboljšivač veze između starog betona i reparaturnih mortova za beton.

Površinska sanacija betona

5.1.-Povrsinska-sanacija-betona

Beton je zbog svojih svojstava poput ekonomičnosti, trajnosti i raznolike mogućnosti oblikovanja, postao nezamjenjiv materijal u modernoj arhitekturi, kako u visokogradnji tako i u niskogradnji.

Problemi sanacije betona mogu biti i vrlo složeni, ali DRACO ima odlično rješenje za površinske sanacije.

DRACO FIX 120 je jednokomponentni, mikroarmirani, tiksotropni cementni mort kontroliranog skupljanja i brzog vezivanja koji se upotrebljava za konstruktivne sanacije i zaglađivanje betona.

Koristi se za:

 • brze sanacije betonskih elemenata, rubova na stupovima, gredama i nosačima te balkonima,
 • brze reprofilacije površinskih oštećenja na betonu: gnijezda i odlomljeni dijelovi betona te brze intervencije s ciljem pripreme podloge za nanošenje hidroizolacije,
 • brzo postavljanje okvira vrata i prozora i električnih instalacija. Ima izvrsnu tiksotropnost tj. postaje manje viskozan što ga više miješamo te onda nanošenje čini puno lakšim.

DRACO proizvodi su osnovni preduvjet za zaštitu trajnosti AB konstrukcija. DRACO hidroizolacijski sustavi osmišljeni su upravo zato da bi vaši objekti bili sigurni i ugodni za život.

Trebate li pomoć naših stručnjaka, obratite nam se s povjerenjem.

DRACO FIX 120 klasa R2

26,56
Cementni mort za zaglađivanje i zaštitu betona. EN 1504-3: klasa R2. Namjena: Zaglađivanje i zaštita betonskih površina u svrhu povećanja trajnosti i izdržljivosti. Reprofilacija površinskih oštećenja na betonu, gnijezda i odlomljenih dijelova.

Sanacija ispucale betonske fasade

5.1.-Sanacija-ispucale-betonske-fasade

DRACO SHIELD 500 je elastična boja na bazi vodene disperzije stiren-akrilata specijalno formulirana za postizanje visoke fleksibilnosti i odlične otpornosti na agresivne atmosferske elemente. Kada se osuši stvara elastični hidroizolacijski film, odlične paropropusnosti, otporan na korozivne agense.

Fasada je uz krov najizloženiji dio objekta. Svakodnevno je izložena svim atmosferskim utjecajima koji vremenom mogu uzrokovati degradaciju završnog fasadnog sloja i mrlje nastale upijanjem nečistoća iz zraka.

Kako bi fasada zadržala estetska i funkcionalna svojstva potrebno ju je tretirati premazom otpornim na štetne utjecaje kojima je izložena. Elastična, zaštitna boja DRACO SHIELD 500 je fasadni premaz koji stvara elastični hidroizolacijski film, odlične paropropusnosti i otpornosti na korozivne agense.

Proizvod je izuzetno otporan na starenje, UV zrake, smrzavanje i soli za odmrzavanje. Može se nanositi na nove i stare betonske i žbukane površine.

Svaka površina prije nanošenja premaza zahtijeva pripremu, tako da se očiste sve nakupljene masnoće, soli i prašina, a kod starih i žbukanih površina bitno je odstraniti sve slabo vezane dijelove i reparirati žbuku koja nedostaje. Na tako pripremljenu i suhu podlogu nanosi se, četkom ili valjkom, DRACO SHIELD 500.

Metoda korištenja

 • DRACO® SHIELD 500 je spreman za korištenje,
 • ukoliko je potrebno može se razrijediti dodavanjem 2 – 3% vode,
 • prije upotrebe proizvod dobro izmiješajte bušilicom s nastavkom uz mali broj okretaja,
 • na suhu podlogu nanesite prvi sloj fasadnog premaza četkom ili valjkom, mokro na mokro,
 • nakon 24 sata, kod uobičajene vlage i temperature (+20⁰C i 60% RV), nanesite drugi sloj na isti način.

Fasadi, o kojoj redovito brinete, s vremenom će trebati obnova. Obnova betonske fasade DRACO proizvodima daje vašim domovima novo lice, čuva i štiti vaš objekt. Upravo tome DRACO sustavi i služe, kako bi boravak u vaša četiri zida, za vas učinili ugodnijim i sigurnijim.

DRACO hidroizolacijski sustavi osmišljeni su upravo zato da bi vaši objekti bili sigurni i ugodni za život.

Trebate li pomoć naših stručnjaka, obratite nam se s povjerenjem.

DRACO SHIELD 500

70,18
Elastični zaštitni fasadni premaz. Namjena: Zaštita fasadnih površina od betona, žbuke i ostalih mineralnih materijala. Premoštava pukotine i štiti od karbonizacije. Potrošnja: Ovisno o poroznosti podloge 0,4 - 0,5 l/m2 površine. Boja: Bijela, ostale boje na upit.